News

عضویت در وندور لیست شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران


با توجه به بررسی های انجام گرفته توسط کارشناسان شرکت ملی صنایع پتروشیمی شرکت آرمانیک صنعت واجد شرایط در جهت تولید و تامین سیستم های تهویه مطبوع مطابق با خصوصیات کلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران شناخته شد و از تاریخ 1399.04.01 افتخار همکاری در جهت تامین کلیه سیستم های تهویه مطبوع و سردخانه تراکمی در کارخانه های تولید محصولات پتروشیمی ایران را دار می باشد .